Technology that matters

Technology that matters

About HL Tech

We are a new technology centre creating IT solutions as part of the Hargreaves Lansdown Group, the UK financial services giant. In July 2017 we established a subsidiary company in Warsaw. Our aim is to provide secure software that will help people manage their savings and investments easily and with confidence.

Our team, consisting mostly of engineers, creates, tests and implements modern technologies on a daily basis.

HL Tech

Jesteśmy nowym centrum technologicznym tworzącym rozwiązania IT dla wiodącej na brytyjskim rynku finansowym firmy Hargreaves Lansdown. Spółka zależna w Warszawie powstał w lipcu 2017. Naszym celem jest dostarczenie bezpiecznego oprogramowania, które ułatwi inwestorom wykonywanie operacji finansowych.

Nasz zespół, składający się w większości z inżynierów, na co dzień tworzy, testuje oraz wdraża innowacyjne rozwiązania wykorzystując nowoczesne technologie.

About Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown is the UK’s number 1 'investment supermarket' for private investors. For more than 35 years, we have helped investors save time, tax and money on their investments. Today we are trusted with more than £86 billion by over 1 million clients.

Hargreaves Lansdown is a secure, FTSE 100 company. We are based in Bristol where we now employ over 1,000 people.

Hargreaves Lansdown od ponad 35 lat zajmuje się finansami ponad miliona Brytyjczyków. Ich usługi pomagają inwestorom redukować czas, wysokość podatku oraz koszty związane z inwestowaniem. Klienci HL do tej pory zainwestowali ponad 86 miliardów funtów za pośrednictwem dostępnych usług.

Hargreaves Lansdown jest stabilną firmą notowaną na giełdzie w Londynie, wchodzącą w skład indeksu 100 spółek o największej kapitalizacji rynkowej (FTSE 100).

This dream opportunity at Hargreaves Lansdown Technology (HL Tech) excites me enormously. It is the chance to build a new technology team of the best IT people here in Warsaw, to fuel HL Tech’s ambitious growth plans and be a part of their continued success story. This is a crucial part of HL’s software development plans, and we will get to develop our best ideas and work in a fast-paced environment, to the highest standards.

Michał Glowiński, General Manager of HL Tech

Ta niesamowita okazja w Hargreaves Lansdown Technology (HL Tech) ogromnie mnie ekscytuje. To szansa na zbudowanie nowego zespołu technologicznego z najlepszych informatyków w Warszawie. To również okazja, aby spełnić ambitne plany rozwoju HL Tech i stać się częścią ich sukcesu. Opracujemy najlepsze pomysły i będziemy działać w dynamicznym środowisku, zgodnie z najwyższymi standardami.

Michał Glowiński, HL Tech General Manager

Our values

"To empower people to save and invest with confidence"

Nasze wartości

"Chcemy umożliwić ludziom oszczędzanie i pewne inwestowanie"

Here at Hargreaves Lansdown, our number 1 priority is to deliver ‘knock your socks off’ service to each individual client. Our core values and purpose informs and drives every decision made within the business; from our newest recruit to our CEO, our HL ethos runs through our entire HL community.

W Hargreaves Lansdown, priorytetem numer 1 jest dostarczanie najwyższej jakości usług każdemu klientowi. Wszystkie decyzje w firmie podejmujemy w oparciu o nasze podstawowe wartości i cel; dotyczy to całej naszej społeczności, zarówno najnowszych pracowników, jak i naszego CEO.

  • Wsparcie Klient jest najważniejszy

  • Usługi Idziemy o krok dalej

  • Uczciwość Robimy tak, jak należy

  • Prostota Ułatwiamy

  • Innowacja Robimy to lepiej

  • Care Put the client first

  • Service Go the extra mile

  • Integrity Do the right thing

  • Simplicity Make it easy

  • InnovativeDo it better

Company Vision

HL Tech is a competence centre promoting innovative technology in the delivery of financial services. We build partnership with the business experts through providing Hargreaves Lansdown with tailored solutions, improving efficiency and competitiveness. Customer needs, best practices, quality, and good design are in our DNA of software engineering.

HL Tech creates space for innovation and growth of its People through the best employee experience built on enablement, empowerment, and culture of feedback and continues learning.

Wizja firmy

HL Tech to centrum kompetencyjne promujące innowacyjną technologię w dostarczaniu usług finansowych. Budujemy partnerstwo z Hargreaves Lansdown poprzez dostarczanie dostosowanych rozwiązań oraz zwiększając wydajność i konkurencyjność. Potrzeby klientów, najlepsze praktyki, jakość i dobry design znajdują się w naszym DNA.

HL Tech tworzy przestrzeń dla innowacji i rozwoju swoich ludzi poprzez budowanie najlepszego doświadczenia pracowników opartego na kulturze informacji zwrotnych i ciągłej nauki.

Technology

Technologie

We know how important it is to choose the right technologies, thanks to which the work on the project will be effective and pleasant at the same time. We approach each project individually, relying both on our experience and the opportunities behind the latest technologies.

Wiemy, jak ważny jest wybór odpowiednich technologii, dzięki którym praca nad projektem będzie efektywna, a zarazem przyjemna. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, zdając się zarówno na nasze doświadczenie, jak i możliwości stojące za najnowszymi technologiami.

Opportunities

Our team includes specialists in the field of analysis, engineering and software testing. We believe that by offering our employees the opportunity to learn and work in an enthusiastic and high performance team, we create a unique workplace.

Możliwości

Nasz zespół składa się ze specjalistów w dziedzinie analizy, inżynierii oraz testowania oprogramowania. Wierzymy, że oferując naszym pracownikom możliwość nauki oraz działania w zaangażowanym zespole, tworzymy niepowtarzalne miejsce pracy.

Hiring process

Proces rekrutacyjny

Meet with a recruiter

Spotkanie z rekruterem

Technical skills test

Test kompentencji technicznych

Meet with a manager

Spotkanie z menadżerem

Soft skills test

Test kompetencji miękkich

Job offer

Oferta pracy

Why join us? Because...

…we have created a space where you can innovate the way things are done, where you grow by doing meaningful projects, where you are empowered to influence and co-lead.

…we have created and amazing team of enthusiasts who love what they do and who know what they do.

…we created culture rooted in agile mentality where we follow common values and we respect each other.

Join and try! We are sure you will love it!

Dlaczego do nas dołączyć?

...stworzyliśmy przestrzeń, w której możesz unowocześniać sposób, w jaki tworzymy oprogramowanie; gdzie dojrzewamy, tworząc znaczące projekty; gdzie wspólnie wpływamy na projekt i wpółkierujemy nim.

...stworzyliśmy niesamowity zespół entuzjastów, którzy kochają to, co robią i wiedzą, co robią.

...stworzyliśmy zakorzenioną w mentalności Agile kulturę, w której kierujemy się wspólnymi wartościami i szanujemy się nawzajem.

Dołącz do nas i przekonaj się sam!

Job offers

Oferty pracy

Be the first to apply for one of our opportunities

Software Engineer (Front-end)

Warsaw, Poland

We are looking for highly skilled & motivated Front-End Developers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo Read more

Quality Assurance Engineer

Warsaw, Poland

We are looking for highly skilled & motivated Quality Assurance Engineers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo Read more

Senior IT Analyst

Warsaw, Poland

We are looking for highly skilled & motivated IT Analysts who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo Read more

Mobile QA Engineer

Warsaw, Poland

We are looking for highly skilled & motivated Mobile Quality Assurance Engineers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo Read more

iOS Developer

Warsaw, Poland

As an iOS Developer you will work with our team of talented software engineers, to design and build our mobile applications. iOS programming works closely with other app development Read more

Android Developer

Warsaw, Poland

As an Android Developer you will work with our team of talented software engineers, to design and build our mobile applications. Android programming works closely with other app development Read more

Software Engineer (Java)

Warsaw, Poland

We are looking for highly skilled & motivated Java Developers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo Read more

UX Designer

Warsaw, Poland

We are looking for a strong influencer, with quick comprehension and mediation skills. Someone who is comfortable liaising at all levels within the business Read more

JAVA Lead

Warsaw, Poland

Currently we are looking for a person who will play a key role in building highly advanced technology competency center HL Tech aims to be. Read more

Solution Architect

Warsaw, Poland

Currently we are looking for highly skilled & motivated IT Architects who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo Read more

Contact us

Kontakt

HL Tech sp. z o. o.
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Tel. +48 519 018 500
Email: rekrutacja@hltech.com

Software Engineer (Front-end)

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

We are looking for highly skilled & motivated Front-End Developers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo. Our development squads will consist of Java Developers, Test Engineers and IT Analysts and will be responsible for the end-to-end delivery of the entire product.

Key duties and responsibilities:

Requirements

Essential skills and experience:

Essential attributes:

Desirable skills and experience:

Desirable attributes:

How to apply

Please forward your CV

Quality Assurance Engineer

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday, 9 am to 5 pm

Summary:

We are looking for highly skilled & motivated Quality Assurance Engineers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo. Our development squads will consist of Java Developers, Test Engineers and IT Analysts and will be responsible for the end-to-end delivery of the entire product.

Key duties and responsibilities:

Requirements

Essential skills and experience:

Essential knowledge:

Desirable skills and experience:

Desirable knowledge:

Sound interesting?

Send us your CV!

Senior IT Analyst

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

We are looking for highly skilled & motivated IT Analysts who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo. Our development squads will consist of Java Developers, QA Engineers and IT Analysts and will be responsible for the end-to-end delivery of the entire product.

Key responsibilities:

Requirements:

Desirable:

How to apply

Please forward your CV

Mobile Quality Assurance Engineer

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

We are looking for skilled and highly motivated QA Engineers.

Working for us you will experience:

Requirements

Desirable

Sound interesting?

Send us your CV!

iOS Developer

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

As an iOS Developer you will work with our team of talented software engineers, to design and build our mobile applications. iOS programming works closely with other app development and technical teams. If you are interested in joining a world-class team of passionate people, this is the place to be in.

Working for us you will experience:

Requirements:

Desirable

Sound interesting?

Send us your CV!

Android Developer

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

As an Android Developer you will work with our team of talented software engineers, to design and build our mobile applications. Android programming works closely with other app development and technical teams.

If you are interested in joining a world-class team of passionate people, this is the place to be in.

Working for us you will experience:

Requirements:

Desirable

Sound interesting?

Send us your CV!

Software Engineer (Java)

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

We are looking for highly skilled & motivated Java Developers who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo. Our development squads will consist of Java Developers, Test Engineers and IT Analysts and will be responsible for the end-to-end delivery of the entire product.

Working for us you will experience:

Key duties and responsibilities:

Requirements:

Desirable skills and experience:

How to apply:

Please forward your CV

UX Designer

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

We are looking for a strong influencer, with quick comprehension and mediation skills. Someone who is comfortable liaising at all levels within the business with an exceptional user - centerd with expert knowledge of ecommerce, usability and experience design. You will collaborate with the Business Owners, Dev, and Creative and Marketing teams. If you are looking for a challenging role in an innovative and agile organisation, where innovation is highly regarded then this is the role for you.

Working for us you will experience:

Key duties and responsibilities:

Requirements:

How to apply:

Please forward your CV

Java Lead

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

Currently we are looking for a person who will play a key role in building highly advanced technology competency center HL Tech aims to be. Therefore If you have experience in leading development on large, custom-built object-oriented applications, are passionate about software engineering and like to experiment with new tools and methods – always having in mind the progress in an the entire functional area – APPLY!

Working for us you will experience:

Key duties and responsibilities:

Requirements:

How to apply:

Please forward your CV

Solution Architect

Hours of Work: 40 Hours per week, Monday to Friday

Summary:

Currently we are looking for highly skilled & motivated IT Architects who enjoy seeing their work making a measurable impact to a business and disrupting the status quo.

Working for us you will experience:

Key duties and responsibilities:

Experience:

Personal attributes:

Desirable Skills:

How to apply:

Please forward your CV